Bodelning vid äktenskapsskillnad

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Bodelning vid äktenskapsskillnad – Vid en äktenskapsskillnad skall ni även göra en bodelning vid vilken ni delar upp ert giftorättsgods. Utgångspunkten för bodelningen är de egendomsförhållanden som rådde den dag då ni skickade in er ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

Ni kan spara både tid och pengar på att förrätta er bodelning själva. Om ni är överens är det inte alls speciellt svårt. På Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för direkt nedladdning som är upprättade just för detta ändamål. Ni får all information och alla blanketter som ni behöver för att själva genomföra en bodelning. Ingår en fastighet i bodelningen så medföljer även instruktioner samt lagfartsansökan för den make som erhåller fastigheten.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!